Urząd Gminy Szemud zawiadamia o planowanej przerwie w dostawie wody w miejscowości Bojano. Szczegóły w załączniku.

Galeria