Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm. ) w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm. ), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szemud w województwie pomorskim.

Treść obwieszczenia w zalączniku.

Ponadto poniżej zamieszono formularze zgłoszeń oraz inne informacje, niezbędne dla udziału w wyborach przez komitety wyborcze.

Szczegółowe informacje oraz przepisy i inne druki wyborcze dostępne są na stronie PKW: http://pkw.gov.pl/

Załączniki