Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17.05.2019r., sygnatura sprawy WI-III.7820.17.2018.MKH-b informującę, iż na wniosek z dnia 21.12.2018r., złożony przez Pana Łukasza Stepnowskiego, reprezentującego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, występującego na mocy upoważnienia udzielonego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
Budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – odcinek 1.
Treść Obwieszczenia