Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

NUMER OBWODU GRANICE OBWODU SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1 Sołectwa: GRABOWIEC, PRZETOCZYNO, SZEMUD Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Szemudzie
ul. Szkolna 4,
tel. 676 – 11 – 10
2 Sołectwa: KIELNO, KIELEŃSKA HUTA, KOWALEWO, LEŚNO, RĘBISKA Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie
ul. Oliwska 41,
tel. 676 – 05 – 96
3 Sołectwa: BĘDARGOWO, ŁEBNO, ŁEBIEŃSKA HUTA, ZĘBLEWO Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Łebnie
ul. Szkolna 1,
tel. 676 – 18 – 04
4 Sołectwa: BOJANO Szkoła Podstawowa w Bojanie
ul. Józefa Wybickiego 38,
tel. 676 – 03 – 85
5 Sołectwa: DOBRZEWINO, KOLECZKOWO, WARZNO Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie
ul. Oliwska 41,
tel. 676 – 05 – 96
6 Sołectwa: CZĘSTKOWO, DONIMIERZ, GŁAZICA, JELEŃSKA HUTA, KAMIEŃ, SZEMUDZKA HUTA Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Szemudzie
ul. Szkolna 4,
tel. 676 – 11 – 10

Głosowanie odbędzie się w dniu 12 listopada 2006r. w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w godz. od 6.00 do 20.00

Wójt Gminy Szemud
Zbigniew Engelbrecht

Lokal dostosowany dla niepełnosprawnych mieści się w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Bojanie.