Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j.: Dz. U. z 2003r Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Szemud.

Numer okręgu wyborczego Granica okręgu wyborczego Liczba radnych wybieranych w okręgu
1 Będargowo, Łebno, Łebieńska Huta, Zęblewo 3
2 Bojano 2
3 Częstkowo, Głazica 1
4 Dobrzewino, Warzno 1
5 Donimierz, Szemudzka Huta 1
6 Grabowiec, Przetoczyno 1
7 Szemud 2
8 Jeleńska Huta, Kamień 1
9 Kielno 1
10 Kieleńska Huta, Kowalewo, Leśno, Rębiska 1
11 Koleczkowo 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Szemudzie mieści się w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13 (budynek Urzędu Gminy), tel. 676 – 11 – 85.

Wójt Gminy Szemud
Zbigniew Engelbrecht