Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j.: Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Powiatu Wejherowskiego, Rady Gminy Szemud oraz Wójta Gminy Szemud

NUMER OBWODU GRANICE OBWODU SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1 Sołectwa: GRABOWIEC, PRZETOCZYNO, SZEMUD Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Szemudzie
ul. Szkolna 4,
tel. 676 – 11 – 10
2 Sołectwa: KIELNO, KIELEŃSKA HUTA, KOWALEWO, LEŚNO, RĘBISKA Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie
ul. Oliwska 41,
tel. 676 – 05 – 96
3 Sołectwa: BĘDARGOWO, ŁEBNO, ŁEBIEŃSKA HUTA, ZĘBLEWO Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Łebnie
ul. Szkolna 1,
tel. 676 – 18 – 04
4 Sołectwa: BOJANO Szkoła Podstawowa w Bojanie
ul. Józefa Wybickiego 38,
tel. 676 – 03 – 85
5 Sołectwa: DOBRZEWINO, KOLECZKOWO, WARZNO Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie
ul. Oliwska 41,
tel. 676 – 05 – 96
6 Sołectwa: CZĘSTKOWO, DONIMIERZ, GŁAZICA, JELEŃSKA HUTA, KAMIEŃ, SZEMUDZKA HUTA Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Szemudzie
ul. Szkolna 4,
tel. 676 – 11 – 10

Głosowanie odbędzie się w dniu 12 listopada 2006r. w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w godz. od 6.00 do 20.00

Wójt Gminy Szemud
Zbigniew Engelbrecht