OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Szemud z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że na obszarze gminy Szemud na miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Wójt Gminy Szemud wyznaczył słupy ogłoszeniowe w poszczególnych sołectwach gminy.

Wójt Gminy Szemud
/-/ Zbigniew Engelbrecht