O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Szemud
z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., na obszarze gminy Szemud na miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych wyznacza się słupy ogłoszeniowe w poszczególnych sołectwach gminy.Wójt Gminy Szemud

/ – / Ryszard Kalkowski

Załączniki