Od poniedziałku 4 maja 2020r. znów będzie można wywozić niepotrzebne odpady do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

  • w Kielnie (teren oczyszczalni ścieków) – w poniedziałek i piątek w godz. 13.00- 17.00, wtorek w godz. 8.00-13.00,
  • w Szemudzie (teren przed oczyszczalnią ścieków) w środę w godz. 8.00-13.00, czwartek w godz. 13.00-17.00.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną:

1) Obowiązywać będą limity w ilości mieszkańców obsługiwanych na terenie PSZOK – 2 osoby dostarczające odpady włącznie z osobami znajdującymi się w pojeździe. Pozostałe pojazdy muszą oczekiwać przed bramą wjazdową.

2) Osoby dostarczające odpady zobowiązane są do zachowania i przestrzegania wszystkich zasad sanitarnych obowiązujących w miejscach publicznych tj.:

  •    – na rękach założone rękawiczki jednorazowe,
  •    – usta i nos zasłonięte maseczką ochronną,
  •    – zachowanie odstępu minimum 2 metrów odległości pomiędzy osobami znajdującymi się w PSZOK,

3) Nie należy dostarczać odpadów z lokali objętych kwarantanną.

4) Dla bezpiecznego i sprawnego rozładunku odpadów bezwzględnie stosować się do poleceń pracownika PSZOK.

5) Weryfikacja danych następuje w sposób bezkontaktowy z zachowaniem maksymalnej ostrożności,

6) Dokumenty KPO będą wystawiane przez pracownika bez podpisu osoby zdającej odpad.

Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz zdrowie zarówno Państwa jak i pracowników PSZOK prosimy o bezwzględne stosowanie powyższych zasad.
Prosimy również o ograniczenie do minimum ilości transportów odpadów do PSZOK oraz czasu przebywania na terenie punktów.

Zostań w domu – chroń siebie i swoich bliskich!

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska