Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w terminie 27.05.2017 r. – 31.05.2017 r.

Najważniejsze zasady zbiórki objazdowej:
1. Zamiar oddania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić w terminie do 12.05.2017 r. telefonicznie pod numer (58)676-44-25 lub mailowo odpady@szemud.pl. Zgłaszając należy podać dane osobowe, dokładny adres oraz numer telefonu. Po tym terminie firma Sanipor skontaktuje się z Państwem i wyznaczy konkretny dzień odbioru zgłoszonych odpadów wielkogabarytowych.
2. Zgłoszenia po terminie nie będą uwzględnione, a następny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się jesienią 2017 r.
3. Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed wyznaczonym terminem odbioru lub do godziny 600 w dniu odbioru w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników firmy odbierającej.
4. Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się: szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazienkowa, lustra, sprzęt AGD, ramy okienne (bez szkła), drzwi, lampy, karnisze, opony. Odbierane będą wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstwa domowego oraz kompletne sprzęty AGD, RTV.

 

Wystawione przez mieszkańców odpady niezaliczane do wielkogabarytowych nie będą odebrane, a ich uprzątniecie jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.

 

FIRMA WYWOZOWA ODBIERA ODPADY WYŁĄCZNIE ZE ZGŁOSZONYCH WCZEŚNIEJ POSESJI!

 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami