Urząd Gminy w Szemudzie informuje, iż w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych dla sektora I nastąpiła pomyłka ze strony obsługującej firmy tj. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wejherowie, gdyż nie został oznaczony termin odbioru odpadów zielonych w miesiącu maju.

Informujemy, że odbiór odpadów zielonych w miesiącu maju odbędzie się następująco:

– w Bojanie 2 maja 2014 r.

– w Kielnie 9 maja 2014 r.

– w Koleczkowie 16 maja 2014 r.

– w Dobrzewinie, Warznie, Karczemkach i Rębiskach 23 maja 2014 r.Karolina Malinowska

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami