Przed Świętem Zmarłych odnowiono obelisk na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Bojanie (patrz zdjęcia przed i po renowacji).
Pracę wykonano w ramach dotacji celowej, pozyskanej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Roman Chustak