Urząd Gminy w Szemudzie informuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w miesiącu maju 2016 r., a nie jak co roku w kwietniu. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom w tym roku Wójt Gminy Szemud zorganizował objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

Najważniejsze zasady zbiórki objazdowej:

  1. Należy telefonicznie pod numer (58)676-44-25 lub mailowo odpady@szemud.pl zgłosić chęć oddania odpadów wielkogabarytowych w terminie do 22 kwietnia 2016 r. (należy podać dane osobowe, dokładny adres oraz numer telefonu). Zgłoszenia po terminie nie będą uwzględnione i następny odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się na jesień. UWAGA!!! Nie zgłoszenie w ww. terminie chęci oddania odpadów – będzie skutkować brakiem odbioru!!!

  2. Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed terminem odbioru lub do godziny 600 w dniu odbioru w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników firmy odbierającej. UWAGA!!! Nie wystawienie odpadów wielkogabarytowych w ww. terminie – będzie skutkować brakiem odbioru!!!

  3. Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się: szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazienkowa, lustra, duże AGD, ramy okienne (bez szkła), drzwi, lampy, karnisze, opony. Odbierane będą wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstwa domowego oraz kompletne sprzęty AGD, RTV.

Termin zbiórki objazdowej:

  1. Termin odbioru zostanie uzgodniony z firmą odbierającą odpady a następnie Urząd Gminy w Szemudzie poinformuje mieszkańca w jakim konkretnym dniu zostanie dokonany odbiór. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać będzie się od poniedziałku do soboty.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców Gminy Szemud o dostosowanie się do powyższych zasad objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Wystawienie przez mieszkańców odpadów, które niezaliczane są do odpadów wielkogabarytowych będą skutkować uprzątnięciem ww. odpadów przez właściciela nieruchomości!

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazienkowa, lustra, duże AGD, ramy okienne (bez szkła), drzwi, lampy, karnisze, opony

ODPADY BĘDĄ ODBIERANE ZGODNIE Z TERMINIEM (informacje na stronie www.szemud.pl)

SPRZĘT AGD, RTV MUSI BYĆ KOMPLETNY!!!!!!!

ODPADY NIEBEZPIECZNE

puszki po farbach, lakierach, lekarstwa, sprzęt AGD, RTV, sprzęt komputerowy, zużyte baterie, żarówki, akumulatory

PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W KIELNIE

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU 13.00-15.00, W PIĄTKI 13.00-18.00

NIEODPŁATNY ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD, RTV

( POWYŻEJ 20 KG) ZGŁOSZENIA POD NUMEREM (58)624-66-11

www.szemud.pl

odpady@szemud.pl