Szanowni mieszkańcy przypominamy, że zgodnie ze złożonymi przez Państwa deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ci z Państwa, którzy zaznaczyli, że będą prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i że nie posiadają kompostownika na nieruchomości, odbiór odpadów zielonych będzie odbywał się zgodnie z przyjętym w harmonogramie dniem odbioru odpadów segregowanych.
Celem uniknięcia nieporozumień prosimy o zastosowanie się do powyższych zasad.Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami