Odpowiedź GDDKiA na pismo Wójta Gminy z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie STEŚ dla przebiegu trasy S-6

Galeria