Odpowiedź Wójta Gminy dla Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Brzozówka, Kieleńskiej Huty i Okolic w sprawie przebiegu trasy S-6 przez teren Gminy Szemud

Galeria