W dniu 2 października Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski uczestniczył w uroczystym odsłonięciu pomnika profesora Gerarda Labudy, wybitnego historyka, badacza dziejów Pomorza i Kaszub.

W uroczystości wzięli udział: Jarosław Sellin – Poseł na Sejm, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jan Klawiter – Poseł na Sejm, Janusz Śniadek – Poseł na Sejm, Kazimierz Kleina – Senator RP, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Gabriela Lisius – Starosta Powiatu Wejherowskiego, Jarosław Wejer – Wójt Gminy Luzino, Bogusława Engelbrecht – Wójt Gminy Linia, Radni powiatu wejherowskiego, Radni Gminy Luzino, prof. Andrzej Marsz  – uczeń prof. Gerarda Labudy oraz prof. Aleksander Labuda – syn prof. Gerarda Labudy. W uroczystości wzięły również udział liczne delegacje Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, w tym delegacja pocztu sztandarowego ZK-P o/Szemud, któremu dziękujemy za reprezentowanie naszej gminy, Chór Lutnia z Luzina, Orkiestra Dęta z Luzina, przedstawiciele OSP z Luzina, Milwina oraz Zelewa, lokalni działacze, stowarzyszenia, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, dzieci, młodzież mieszkańcy Gminy Luzino, goście oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Odsłonięcie pomnika odbyło się w setną rocznicę urodzin prof. Gerarda Labudy.

Barbara Siemek-Pawłowska