Od tego roku, w związku z oddaniem do użytku dłuższych odcinków chodników, powstałych przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 218, gmina zapewnia ich odśnieżanie. Ciągi piesze wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich, znajdujące się w w pasie drogowym (jak ta na poniższych zdjęciach) zobowiązani są utrzymywać zarządcy tych dróg. Niemniej Gmina, starając się o zapewnienie drożności wszystkich ciągów pieszych, w szczególności tych o natężonym ruchu, objęła również i te, nie czekając na podjęcie jakichkolwiek działań ze strony tych zarządców, gdyż chodzi przede wszystkim o jak najszybsze zapewnienie drożności, co znacząco poprawia bezpieczeństwo naszych mieszkańców – pieszych uczestników ruchu.
Działania podjęte przez Gminę nie zwalniają zarządców tych chodników z ich obowiązków i wójt gminy zabiegać będzie o jakąś formę rekompensaty w tym zakresie ze strony tych zarządców.

Galeria