Odśnieżanie chodników należy do właścicieli przyległych do nich nieruchomości. Jako ciekawostkę, prezentującą stosowane w tym zakresie rozwiązania, warto wskazać poniższe:

W Donimierzu chodniki odśnieżane są Fiatem 126p. Wykonuje to bezinteresownie pracownik gminy, p. Kamil (zob. zdjęcia). Warto zwrócić uwagę na wykorzystywane przez niego oznakowanie pojazdu.

Galeria