Zakres

Zadanie dotyczy przebudowy drogi – 80 m asfaltu i 25 m ciągu pieszo – jezdnego o szerokości nawierzchni 4,00 m..
– nawierzchnia asfaltowa ok. 360 m2
– nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm – ok. 100 m2
– odwodnienie korpusu drogowego- ściek betonowy – ok. 65 m
– rurociągi kanalizacyjne z PCW o śr. nom.300 mm – ok. 71m
– studnia rewizyjna o śr. 1200 mm – 1 szt.
z terminem wykonania do 02.10.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 03.08.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 117.813,85 zł brutto

Galeria