Referat Gospodarki Komunalnej UG Szemud poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora. Szczegółowy zakres wymagań oraz obowiązków zawarto w załączniku poniżej.

Dokumenty aplikacyjne w sprawie naboru należy składać  do dnia 30 października 2016. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Szemud po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Uwagi:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Szemud – Szemud ul. Kartuska 13 w godz. pon. 07.30-17.00, wt.-czw. 07.30-15.30, pt. 07.30-14.00) lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko „konserwator – pracownik gospodarczy” na adres: Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.

Roman Chustak
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Szczegółowe informacje dot. naboru