Oferta Parafii Rzymsko- Katolickiwej p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 450 z późn. zmianami).
W dniu 26.09.2018r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego pn. „Udział młodzieży z Gminy Szemud w ogólnopolskim spotkaniu młodych na Stadionie Narodowym w Warszawie”

Oferent stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Zgodnie z uprawnieniem ustawowym każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do  3.10.2018 r. na adres e-mail: kancelaria@szemud.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud.

Iwona Curlej-Paszke

oferta