Oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BARKA” ul. Hallera 1A, 84-200 Wejherowo

W dniu 09.05.2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 688) pn. „Spotkanie w Koleczkowie”. Oferentem jest Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BARKA” ul. Hallera 1A, 84-200 Wejherowo.

Oferent stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z uprawnieniem ustawowym każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 23.05.2019r. na adres e-mail: kancelaria@szemud.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud.

Oferta

Iwona Curlej-Paszke