Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego pn.”IV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DRAGON CUP 2017 O PUCHAR WÓJTA GMINY SZEMUD rocznik 2007 i młodsi Łebno”.

Oferent stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z uprawnieniem ustawowym każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do  29 sierpnia 2017 r. na adres e-mail: kancelaria@szemud.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud.

Załączniki