WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP – 13 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

KOMUNIKATY I OBWIESZCZENIA
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SŁUPSKU

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019r.

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie przyjmowania zgłoszeń

OKRĘG WYBORCZY – OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE- wyciąg

OBWODY GŁOSOWANIA – OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o obwodach_Sejm i Senat RP

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Informacja_o_uprawnieniach_wyborców_niepełnosprawnych

Wzór_zgłoszenia_-_głosowanie_korespondencyjne

Wzór zgłoszenia – głosowanie korespondencyjne

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Uchwała Nr 79_2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju

Uchwała Nr 11_2019 powoływanie obwodowych komisji wyborczych (tekst ujednolicony)

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania

Uchwała Nr 6_2019 w sprawie należności pieniężnych dla członków komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (komitety)

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (wyborcy)

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej (wyborcy)

PRACA W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH

PRACA W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH

Gmina Szemud – informacja o losowaniach

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH – Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Bojanie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Bojanie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 6 w Szemudzie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Szemudzie

Materiały szkoleniowe
Prezentacja SEJM OKW-cz-I szkolenie ogólne
Prezentacja SEJM OKW-cz-II1-przeprowadzenie głosowania
Prezentacja SEJM OKW-cz-II2-ustalenie wyników-protokoły
Prezentacja SEJM OKW – przykłady znaku X

KAMPANIA WYBORCZA

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud o miejscach na umieszczenie plakatów wyborczych