W związku z organizacją spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. poszukujemy pracowników na stanowiska:

– konserwator sieci wod-kan lub instalator sieci przesyłowych  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
– operator biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków,
– operator stacji uzdatniania wody.

Od potencjalnych pracowników oczekujemy kilkuletniego doświadczenia na takim samym lub podobnym stanowisku, prawo jazdy min. kat B, dobrego stanu zdrowia, dodatkowe uprawnienia lub kursy będą dodatkowym atutem.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dokumenty prosimy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Szemud ul. Kartuska 13 lub przesłać na adres mailowy: kancelaria@szemud.pl

Termin składania ofert: 15 grudnia 2016 r.

Prosimy o dołączenie do CV oświadczenia o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów w/w rekrutacji.

Wojciech Szambowski
Prezes GPK Szemud Sp. z o. o.