Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o
powierzchni 117,5m2 od 01.01.2015 roku, przeznaczonego na działalność gastronomiczną, mieszczącego się w
budynku przy ul. Szkolnej 4a, Szemud ( Hala widowiskowo- sportowa w Szemudzie, I piętro).
Termin składania ofert upływa 15.12.2014 roku.