Urząd Gminy w Szemudzie, informuje mieszkańców wsi Warzno z ul. Dębowej oraz części
ul. Starowiejskiej
, że od dnia 30 grudnia 2014r. rozpoczynamy wymianę wodomierzy głównych. Wymiana wodomierza jest bezpłatna i wykonywana będzie przez pracowników SAUR NEPTUN Gdańsk SA.
Prosimy o udostępnienie dostępu do pomieszczeń lub studzienek wodomierzowych w których zlokalizowane są węzły wodomierzowe.