OGŁOSZENIE

 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. informuje mieszkańców wsi Kamień, że od dnia 01.08.2017r. rozpoczęliśmy wymianę wodomierzy głównych (radiowych ze zdalnym odczytem). Wymiana wodomierza jest bezpłatna i wykonywana będzie przez pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. Prosimy o udostępnienie dostępu do pomieszczeń lub studzienek wodomierzowych w których zlokalizowane są węzły wodomierzowe. W celu zaplanowania wizyt u Państwa, prosimy o kontakt: 58-676-10-86.

Logo GPKGminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o.
84-217 Szemud ul. Obrońców Szemuda 2A, Tel./fax 58 676-10-86
NIP: 588-24-22-590 Regon: 365873449 KRS: 0000647015
Kapitał Zakładowy 50 000 zł wpłacony w całości