Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Główny Punkt
Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych) we współpracy z
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt.
„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 i inne możliwości finansowania dla organizacji
pozarządowych na lata 2014-2020.”organizowane w Gdańsku, 3 września 2015r., godz. 9.00
Sala im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

W trakcie konferencji szczegółowo omówione zostaną główne zasady ubiegania się o dotację w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 (podmioty uprawnione i nieuprawnione do udziału w
konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny,
procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty). Przedstawiona zostanie prezentacja dotycząca
zagadnień logiki projektowej m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w
kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu
projektu.
Ponadto poruszymy tematy dotyczące nowego okresu programowania na lata 2014-2020, czyli
możliwości ubiegania się o Fundusze Europejskie przez organizacje pozarządowe oraz temat
regrantingu jako bonu na aktywność.

Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-
mailowy rekrutacja@pomorskie.eu do dnia 21 sierpnia 2015r.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do 140 osób decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają:

Magdalena Witkowska
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
tel. (58) 32 68 897
e-mail: m.witkowska@pomorskie.eu

Barbara Siemek-Pawłowska

Załączniki