W dniu 28.10.2017r. druhowie z OSP Bojano uczestniczyli w I Powiatowych Mistrzostwach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla Jednostek OSP i innych Stowarzyszeń na terenie powiatu wejherowskiego. Druhowie musieli zaliczyć 5 scenek z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz rozwiązać test składający się z 30 pytań.
Drużyna z OSP Bojano wywalczyła VI miejsce na 13 drużyn biorących udział
w zawodach. W mistrzostwach uczestniczyć mogły przede wszystkim jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Serdecznie gratulujemy drużynie z OSP Bojano za zajęcie wysokiego miejsca
w zawodach.

Mirosława Sikora