Dzień 18 listopada 2011r. przejdzie do wieloletniej, bogatej historii OSP w Szemudzie jako ważna data. Właśnie w tym dniu w jednostce odbyła się doniosła uroczystość poświęcenia i przekazania na jej wyposażenie nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 marki MAN TGM. Pojazd posiada kabinę dla 6 strażaków, ściany boczne i tylne wyposażone są w komory sprzętowe zamykane roletami, zbiornik wodny o poj. 2500l, zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 250l. Nowy samochód zastąpi wysłużony już prawie 30-letni pojazd będący na wyposażeniu jednostki.
Uroczystość rozpoczął W-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Szemudzie
dh Grzegorz Lasowski i przywitał zaproszonych gości. W uroczystości uczestniczyli:

[list]
• Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie – mł. bryg. Andrzej Papke
[/list]
[list]
• W imieniu Starosty Powiatu Wejherowskiego – Kazimierz Grubba – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie
[/list]
[list]
• Wójt Gminy Szemud – Zbigniew Engelbrecht
[/list]
[list]
• Z-ca Wójta – Krzysztof Brzezicki
[/list]
[list]
• Skarbnik Gminy – Teresa Pustelnik
[/list]
[list]
• Komendant Gminny Związku OSP – Ryszard Sikora
[/list]
[list]
• Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Szemudzie – Ks. Kanonik dr Ireneusz Baryła
[/list]
[list]
• Radni Rady Gminy Szemud
[/list]
[list]
• Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Szemud
[/list]
[list]
• Członkowie jednostki OSP Szemud
[/list]

Następnie Prezes OSP w Szemudzie dh Paweł Milewczyk przybliżył krótką charakterystykę jednostki OSP w Szemudzie należącą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, ze szczególnym uwzględnieniem ilości wyjazdów do zdarzeń i źródła finansowania zakupu samochodu pożarniczego. Całkowity koszt nowo zakupionego pojazdu wyniósł: 524.880,-zł i został zakupiony ze środków finansowych pochodzących z:
[list]
• Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – 55.500,-zł
[/list]
[list]
• Samorządu Województwa Pomorskiego – 45.455,-zł
[/list]
[list]
• Powiatu Wejherowskiego – 20.000,-zł
[/list]
[list]
• Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku – 84.500,-zł
[/list]
[list]
• Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku – 80.500,-zł
[/list]
[list]
• Gminy Szemud – 238.925,-zł.
[/list]

Następnie ksiądz Proboszcz Ireneusz Baryła dokonał poświęcenia pojazdu pożarniczego oraz dewocjonaliów tj. różańca i medaliku św. Krzysztofa patrona kierowców, ofiarowanych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie. W swej wypowiedzi ksiądz proboszcz przekazał życzenia druhom strażakom, by nowy pojazd szczęśliwie, z Bożą opieką dowoził ich na miejsce akcji i z powrotem.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości był moment odczytania „Aktu przekazania samochodu pożarniczego” przez Wójta Gminy Szemud Zbigniewa Engelbrecht z motywem przewodnim „Niech służy Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Pod Aktem przekazania podpisali się Marszałek Województwa Pomorskiego, Wójt Gminy Szemud, Starosta Powiatu Wejherowskiego, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie i Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego ZOSP.
Uroczystość zakończyła się przemówieniami gości, wpisami do kroniki oraz poczęstunkiem zaproszonych gości.

Mirosława Sikora

Galeria