W dniu 13 listopada br. w sali korekcyjnej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie odbyło się ostatnie, uroczyste posiedzenie Rady Gminy Szemud.

Po 4 latach, w miniony czwartek Rada zakończyła swoją misję.


Podczas sesji Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Lasowski, Wiceprzewodniczący Tadeusz Haase oraz Wójt Ryszard Kalkowski wręczyli stypendia naukowe uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu, oraz podziękowali radnym za pracę na rzecz społecznośli lokalnej w okresie minionych czterech lat.


Słowa podziękowania za współpracę skierowano również do sołtysów, pracowników Urzędu Gminy a także kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.


Wszyscy obecni na posiedzeniu gromkimi oklaskami podziękowali za pracę dla samorządu radnym: Leszkowi Kowalewskiemu i Wiktorowi Okrojowi, którzy podjęli decyzję o niekandydowaniu w kolejnych wyborach do samorządu gminnego.


VI Kadencja Rady Gminy Szemud przeszła do historii.

Na czele Rady stał Grzegorz Lasowski, natomiast stanowisko Wójta Gminy Szemud piastował od 5 grudnia 2010 r. do 22 lutego 2013r. śp. Zbigniew Engelbrecht, a następnie w wyniku przedterminowych wyborów wójta od dnia 19 maja 2013r. do końca kadencji Ryszard Kalkowski, który trzy lata tej kadencji pełnił funkcję radnego Gminy Szemud.