Poniżej zamieszczamy formularz oświadczenia dot. ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Oświadczenie składa właścicel nieruchomości zamieszkałych w przypadku, gdy ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość jest inna niż ilość osob zameldowanych.

Załączniki