Zakres

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN, oraz montaż i stawianie 4 szt. słupów oświetleniowych.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 04.05.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 16.06.2011 r.

Źródła dofinansowania

Brak.

Galeria