Pisaliśmy w ostatnim numerze Lesoka na temat planów naprawczych i oszczędnościowych energii. Nasze działania idą w kierunku oszczędności która nie będzie miała wpływu na komfort życia mieszkańców.
Oszczędności, które chcemy osiągnąć maja wynikać z renegocjacji umów na energię, kontrola zamawianej energii i sprawdzanie czy płacimy za energię zamówioną a nie wykorzystaną, inwentaryzacja lamp i słupów oświetleniowych, aby racjonalniej przeprowadzać konserwacje itp.

Wyłączanie energii od godziny 23.00 do 4.00 jest wynikiem pisma z dnia 12 lutego 2013r., jakie poprzedni Wójt skierował do Energii Oświetlenie w tej sprawie.


W ostatnich dniach dokonaliśmy oceny oświetlenia w godzinach nocnych. Należy stwierdzić, że w większości wiosek oświetlenie funkcjonuje dobrze, wybiórczo np. co druga lampa. Problem występuje między innymi we wsi Częstkowo, gdzie ze względów technicznych /jedna faza/ nie można dokonywać częściowych wyłączeń.


Chcemy bliżej przyjrzeć się temu problemowi, porozmawiać na spotkaniu z sołtysami i podjąć jak najszybciej decyzję dotyczącą oświetlenia nocnego.

Galeria