Wójt Gminy Szemud ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywizacji zawodowej. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud

Druk sprawozdania-zał. 5

Oferta – zał. nr 1 do rozporządzenia MRPiPS

Załącznik nr 1 do zarzadzenia Wójta Gminy Szemud