Zapraszamy drużyny do wzięcia udziału w otwartym turnieju piłki nożnej halowej o tytuł Mistrza Gminy
Szemud. Turniej odbędzie się w dniu 25 stycznia o godz. 12.00 w hali widowiskowo sportowej w Szemudzie.
Zapisy do dnia 23 stycznia.

Załączniki