Otwarty Turniej Piłki Siatkowej w Bojanie.
W związku z brakiem chętnych do Otwartego Turnieju Piłki Siatkowej ulegają zmianie zasady organizacji
turnieju.

Załączniki