Oznakowanie dróg

Na terenie Gminy Szemud pojawia się coraz więcej dróg gminnych utwardzonych asfaltem lub
płytami drogowymi. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz bezpieczeństwa konstrukcji
dróg, na niektórych odcinkach zastosowaliśmy oznakowanie pionowe.

Na nowo utwardzonych drogach niektórzy kierowcy poruszają się z nadmierną prędkością powodując
zagrożenie. Przypominamy, że prawie wszystkie skrzyżowania dróg gminnych są równorzędne, czyli
obowiązuję reguła „prawej ręki”. Rozważamy zastosowanie jednolitego oznakowania ważniejszych dróg na
początku i końcu, informujące o skrzyżowaniach równorzędnych. Wyjątek stanowi skrzyżowanie ul. Hebla i
ul. Majora Bojana w Bojanie, które oznakowanie jest znakami A-7 „ustąp pierwszeństwa”. Pierwszeństwo ma
tam ul. Hebla a pomimo tego doszło tam do kolizji. Wszystkie nasze drogi utwardzone przy
włączeniach do dróg wyższej kategorii wyposażone są w znak „ustąp pierwszeństwa” W Szemudzie na ul. E.
Kwidzińskiego zastosowaliśmy oznakowanie D-41 „strefa zamieszkania”. Znak taki występuję również w
Warzeńskiej Hucie. Przypominamy, że dla danego oznakowania obowiązują wyjątkowe zasady dotyczące
bezpieczeństwa pieszych:

1) Pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami i może korzystać z całej szerokości drogi.
2) Obowiązuję dopuszczalna prędkość dla pojazdów do 20 km/h
3) Parkowanie pojazdów jest możliwe wyłącznie na przeznaczonych do tego oznakowanych miejscach.

Dla utrzymania dobrego stanu technicznego nowo utwardzonych dróg, gdzie zastosowano płyty drogowe i
nawierzchnie bitumiczne, wprowadzono ograniczenie poruszania się samochodów ciężarowych o masie
całkowitej powyżej 10 ton. Zakaz ten nie dotyczy mieszkańców, natomiast pozostali właściciele
samochodów ciężarowych muszą uzyskać w Urzędzie Gminy w Szemudzie zezwolenie na przejazdy tzw.
okazjonalne. O zezwolenie może wystąpić zarówno właściciel pojazdu jak i osoba zainteresowana dostawą
np. materiałów budowlanych. Koszt zezwolenia wynosi odpowiednio: 50 zł/miesiąc, 100 zł/6 miesięcy i 200
zł/12 miesięcy. Oznakowanie poza ochroną konstrukcji dróg ma przede wszystkim wyeliminować tzw ruch
tranzytowy po niektórych drogach.

Prosimy mieszkańców i pozostałych uczestników ruchu po naszych drogach o zachowanie ostrożności i
bezpiecznej jazdy. Szerokiej drogi!

Roman Chustak