Fitness w naszej gminie

Zapraszamy na fitness
Czytaj więcej...

Zaproszenie do współpracy

GCK,Si R w Szemudzie zaprasza do współpracy na rok 2013
Czytaj więcej...

Kalendarz imprez GCKSiR w Szemudzie – m-c październik 2012 r.

Kalendarz imprez GCKSiR w Szemudzie - m-c październik 2012 r.
Czytaj więcej...

Ułożenie płyt JOMB na ul. Podgórnej w Szemudzie na odcinku od km 0+030 do km 0+095 – 65 mb

Zakres inwestycji obejmował wykonanie nawierzchni z płyt JOMB podwójnie zbrojnych o powierzchni ok. 325 m2. oraz pobocza.
Czytaj więcej...

Budowa drogi ul. Okrężna w Jeleńskiej Hucie – I etap (ok. 120 mb)

Zakres inwestycji obejmował budowę drogi o długości ok. 120 mb oraz wykonanie zjazdów.
Czytaj więcej...

Utwardzenie drogi sołeckiej w Zęblewie w kierunku Łebna

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi sołeckiej w Zęblewie w kierunku Łebna o długości ok. 180 mb, wykonanie zjazdów oraz pobocza.
Czytaj więcej...

Oświadczenie Rady Gminy Szemud

W związku z relacjami medialnymi i publikacjami prasowymi w sprawie drogi Karczemki - Tuchom, w odpowiedzi na liczne zarzuty pod adresem władz gminy, Rada Gminy Szemud na sesji w dniu 27 września 2012r. wydała oświadzczenie w tej sprawie.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika w Głazicy na ul. Szklanej od skrzyżowania w Głazicy w kierunku Częstkowa – odcinek 145 mb

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni ok. 300 m2 oraz odwodnienia korpusu drogowego wraz ze studniami rewizyjnymi.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika w Łebnie ul. Ofiar Stutthofu – III etap

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni ok. 470m2 oraz odwodnienia korpusu wodnego wraz ze studniami rewizyjnymi i kratką ściekową.
Czytaj więcej...

Szkolenie dla beneficjentów LGD

LGD "Kaszubska Droga" organizuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach działania "Małe Projekty".
Czytaj więcej...

Nowy nabów wniosków przez LGD

LGD "Kaszubska Droga" ogłasza nowy nabór wniosków w ramach działań: "Odnowa wsi" i "Małe Projekty".
Czytaj więcej...

Budowa przyłączy kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznych w Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie

Zakres inwestycji obejmował 5 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 133 mb.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociagowej w Kowalewie ul. Na Zagajnik

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej PE DN 110; L= ok. 1 160 m, PE DN 90; L=ok. 189 m wraz z 28 sięgaczami.
Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Szemud, począwszy od dnia 1 października 2012r. w poszczególnych wsiach sołeckich ustawiony będzie kontener, przeznaczony na odpady wielkogabarytowe.
Czytaj więcej...

LGD

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” i Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” zapraszają na Rajd inaugurujący funkcjonowanie ponad 300 km tras Nordic Walking w 3 powiatach wejherowskim, lęborskim i puckim
Czytaj więcej...

Budowa drogi Będargowo – Zęblewo – II etap (droga gminna w Będargowie ul. Różny Dąb)

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej w Będargowie ul. Różny Dąb o szerokości 3,2 o długości 150 m wraz z budową zjazdu na posesję.
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi Będargowo – Zęblewo – III etap (droga gminna w Będargowie na odcinku 700 m)

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej w Będargowie ul. Różny Dąb o długości 700 m i szer. 3,2 m oraz budowę zjazdów.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika w Szemudzie na ul. Wejherowskiej od apteki do SKR-u i szerokości 2 m i długości 180 m

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni ok. 360 m2, poszerzenie jezdni z kruszywa łamanego oraz z mieszanki mineralno-bitumicznej o powierzchni ok. 87,63 m2 oraz wykonanie odwodnienia korpusu drogowego....
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Kielnie – Bożanka

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej o długości 566 m.
Czytaj więcej...

Kalendarz imprez w GCKSiR w Szemudzie na wrzesień 2012

Kalendarz imprez w GCK,S i R w szemudzie na miesiąc wrzesień 2012
Czytaj więcej...