Budowa sieci wodociągowej w Kamieniu ul. Beżowa i Jastrzębia

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 467,55 mb, 3 zasuw żeliwnych kołnierzowych, 3 hydrantów nadziemnych z zasuwą żeliwną kołnierzową oraz 18 przyłączy wodociągowych.
Czytaj więcej...

Nowa wersja strony internetowej

Witamy Państwa na nowej wersji naszej strony internetowej.
Czytaj więcej...

PROW na lata 2007-2013

Czytaj więcej...

PO Infrastruktura i Środowisko

Czytaj więcej...

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W SZEMUDZIE

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W SZEMUDZIE [list] 1. Prezes – Zbigniew Engelbrecht [/list] [list] 2. Wiceprezes – Grzegorz Lasowski [/list] [list] 3. Wiceprezes – Stanisław Milewczyk [/list] [list] 4. Komendant Gminny Związ...
Czytaj więcej...

SKŁADY ZARZĄDÓW OSP

OSP Bojano [list] Prezes – Piotr Dziecielski [/list] [list] Naczelnik – Andrzej Mazur [/list] [list] Wiceprezes – Jacek Niewęgłowski [/list] [list] Wiceprezes – Alojzy Damaszke [/list] [list] Z-ca naczelnika – Ireneusz Skocki [/list] [list] Sek...
Czytaj więcej...

Budowa drogi Szemud – Grabowiec (ul. Myśliwska) – II etap

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej o łącznej długości ok. 600m, wzmocnienie podbudowy poprzez wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego kruszywem naturalnym-pospółką, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysow...
Czytaj więcej...

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (budowa drogi Będargowo-Zęblewo II etap i modernizacja drogi Zęblewo-Będargowo III etap)

Zakres inwestycji obejmował wykonanie odcinka drogi gruntowej o łącznej długości ok. 780 mb i szerokości nawierzchni 3,20 m. Modernizacja obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 7 cm na podbudowie z kruszywa o grubości 15 cm w...
Czytaj więcej...

Modernizacja drogi gminnej Kowalewo-Kłosówko – III etap w km od 0+880 do 1+080 (długość 200mb)

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie odcinka drogi gminnej o długości ok. 200 mb i szerokości nawierzchni 4 m. Modernizacja obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa mineralnego grubości 15 cm wraz z ...
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej Kamień – Kieleńska Huta dz. nr 196/3 na odcinku dł. 150 mb

Zakres inwestycji obejmował wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku długości 150 mb w tym: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej grysowo - ż...
Czytaj więcej...

„Turniej ORLIKA” o Puchar Premiera Donalda Tuska

Na boisku „ORLIK 2012” w Szemudzie w dniach 10-20 września odbędą się eliminacje gminne: „Turnieju ORLIKA” o Puchar Premiera Donalda Tuska.
Czytaj więcej...

Wykonanie elewacji szkoły w Łebieńskiej Hucie – etap III

Zakres inwestycji obejmował wykonanie izolacji i ocieplenie ścian fundamentowych, docieplenie ścian elewacyjnych styropianem grubości 12 cm, wykonanie wyprawy elewacyjnej i pomalowanie farbą silikonową, wymianę obróbek blacharskich w tym okapów okien...
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Zęblewie

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 2580,7 m wraz z przyłączami do 7 działek. Zamontowano również 8 hydrantów nadziemnych z zasuwą.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika wzdłuż ul. Jeziornej w Kielnie

Zakres inwestycji obejmował demontaż i utylizacje krawężników, ułożenie kostki brukowej betonowej szarej na podsypce cementowo - piaskowej na długości ok. 138 mb, ułożenie kostki brukowej betonowej czerwonej na podsypce cementowo - piaskowej na zjeźd...
Czytaj więcej...

Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności dla mieszkańców Łebna i wsi sąsiednich

Zakres inwestycji obejmował przebudowę boiska sportowego, budowę amfiteatru, budowę ciągów komunikacyjnych - pieszo jezdnych, budowę chodników i ogrodzeń wraz z ekranami ochronnymi boiska - piłko chwytami oraz wzmocnienie istniejącej skarpy przez p...
Czytaj więcej...

LGD Kaszubska Droga ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom ...
Czytaj więcej...

Odebrany obszar nr 8 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniu 14.07.2011 r. odbyły się czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koleczkowo, w obszarze nr 8.
Czytaj więcej...

Letni Festiwal Filmów Kaszubskich i o Kaszubach

Letni Festiwal Filmów Kaszubskich i o Kaszubach jest nowatorską i pionierską inicjatywą, która w ciągu wakacji będzie realizowana na terenie Gminy Żukowo. Pierwszy seans odbędzie się 30 czerwca 2011, ostatni 1 września 2011r.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Łebnie ul. Spokojna

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 200,5 mb wraz z przyłączami do 9 działek. Zamontowano również 2 hydranty nadziemne z zasuwami żeliwnymi kołnierzowymi.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Bojanie ul. Warszawska i Abrahama

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości 164,5 mb wraz z przyłączami do 5 działek.
Czytaj więcej...