Stanowisko Powiatu Wejherowskiego

Stanowisko Powiatu Wejherowskiego wyrażające pełne poparcie dla stanowiska władz Gminy Szemud w kwestii przebiegu trasy S-6 w wariancie B
Czytaj więcej...

Protokół

Protokół ze spotkania z dnia 21 lipca 2009r. w Szemudzie w sprawie omówienia sytuacji powstałej w wyniku prezentacji STEŚ II i Opinii ZOPI GDDKiA z dnia 08.07.2009
Czytaj więcej...

Spotkanie

Spotkanie w sprawie omówienia sytuacji powstałej w wyniku prezentacji STEŚ II i Opinii ZOPI GDDKiA z dnia 08.07.2009
Czytaj więcej...

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu przebiegu trasy S - 6 przez teren Gminy Szemud z komentarzem
Czytaj więcej...

Stanowisko Rady Gminy Szemud

Stanowisko Rady Gminy Szemud w sprawie projektu przebiegu trasy S - 6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Pismo do Dyrektora GDDKiA

Pismo do Dyrektora GDDKiA w sprawie projektu przebiegu trasy S - 6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – konferencja w Przetoczynie (15.07.2009)

W dniu 15 lipca br. w siedzibie LGD „Kaszubska Droga” w Przetoczynie odbyła się konferencja nt. funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele pomorskich LGD, Pani Justyna Durzyńska – dyrektor Depar...
Czytaj więcej...

Najnowsze informacje nt. projektu przebiegu trasy S – 6 przez teren Gminy Szemud

W dniu 14 lipca 2009r. w Warszawie w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie Komitetu Opiniującego Plan Inwestycyjny (KOPI) w sprawie najnowszej wersji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego budowy drogi ekspresowej S-6.
Czytaj więcej...

ZPORR – Remont – odnowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemki odcinek Kamień-Kielno

Remont – odnowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemki odcinek Kamień-Kielno. Nr umowy: Z/2.22/III/3.1/476/05/U/1/09 z dnia 20.04.2009r.
Czytaj więcej...

Mamy LEADER’a!

W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał wyboru Lokalnych Grup Działania dla realizacji Osi 4 - Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W gronie wybranych znalazła się również nasza LGD, uzyskując łączn...
Czytaj więcej...

IV Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania KASZUBSKA DROGA

W dniu 7 kwietnia 2009r. odbyło się IV Walne Zebranie Członków LGD "Kaszubska Droga". Celem spotkania było przedstawienie sytuacji w zakresie oceny wniosku o wybór na realizację strategii LGD, złożonego w grudniu ub. roku do Marszałka Województwa. De...
Czytaj więcej...

Projekt przebiegu trasy S – 6 przez teren Gminy Szemud

Szanowni Mieszkańcy! Poniżej prezentujemy ważniejsze etapy przebiegu rozmów i konsultacji odnośnie budowy drogi ekspresowej S6.
Czytaj więcej...

III Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania KASZUBSKA DROGA

W dniu 9 grudnia br. odbyło się III Walne Zebranie Członków LGD „Kaszubska Droga”. Jego celem było podsumowanie dotychczasowej działalności od ostatniego Walnego Zebrania w sierpniu br. oraz zaprezentowanie i przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju....
Czytaj więcej...

2008

01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12
Czytaj więcej...

Protest Wójta

Protest Wójta w sprawie rozwiązania układu komunikacyjnego na wschodnim terenie gminy
Czytaj więcej...

II Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania KASZUBSKA DROGA

W dniu 25 sierpnia 2008 roku w Szemudzie odbyło się II Walne Zebranie Członków LGD „Kaszubska Droga”. Głównym punktem obrad było poszerzenie obszaru oddziaływania LGD o Gminę Łęczyce.
Czytaj więcej...

Ruszyła strona internetowa LGD KASZUBSKA DROGA

Pod koniec lipca 2008 roku uruchomiliśmy własną stronę internetową pod adresem www.kaszubskadroga.pl.
Czytaj więcej...

Szkolenia w ramach projektu Aktywizacja społeczności wiejskiej

Harmonogram szkoleń w ramach projektu „Aktywizacja społeczności wiejskiej”
Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie projektowanej trasy S-6

GDDKiA w Gdańsku przekazała informację o terminach spotkań konsultacyjno-informacyjnych dotyczących przebiegu TRASY S6
Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania KASZUBSKA DROGA

W dniu 6 grudnia br. zawiązała się Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga", skupiająca społeczności gmin Linia, Luzino i Szemud, ukierunkowana na rozwój obszarów tych gmin.
Czytaj więcej...