Budowa sieci wodociągowej w Bojanie ul. Warszawska i Abrahama

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości 164,5 mb wraz z przyłączami do 5 działek.
Czytaj więcej...

LGD Kaszubska Droga ogłasza nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” informuje, że 30 czerwca 2011 r. ogłasza konkurs w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Czytaj więcej...

Pismo Wójta Gminy Szemud do Pani Hanny Dzikowskiej

Pismo Wójta Gminy Szemud do Pani Hanny Dzikowskiej Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie trasy S-6
Czytaj więcej...

Pismo Wójta Gminy Szemud

Pismo Wójta Gminy Szemud do Pani Hanny Dzikowskiej Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie trasy S-6
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Bojanie do działek nr 171

Zakres inwestycji obejmował wykonanie dwóch odcinków sieci wodociągowej o długości ok. 445,05m wraz z przyłączami do 5 działek. Zamontowano również trzy hydranty nadziemne z zasuwą.
Czytaj więcej...

Budowa wodociągu w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren Dewelopera Cadena) ul. Łabędzia

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 344,80 mb, 3 hydrantów nadziemnych oraz 18 sięgaczy wodociągowych.
Czytaj więcej...

Szkolenia organizowane przez LGD Kaszubska Droga

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” do udziału w warsztatach szk...
Czytaj więcej...

Zarządzenie w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania

Zarządzenie w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta, wraz z przebiegiem lini...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta, wraz z przebiegiem lini...
Czytaj więcej...

Odebrany obszar nr 7 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniach od 11.05.2011 r. do 26.05.2011 r. trwały czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrzewino, w obszarze nr 7.
Czytaj więcej...

Oświetlenie ul. Gdyńskiej w Kowalewie

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie 4 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bojano (ul. Wrzosowa i ul. Lesoki)

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie 10 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Modernizacja łącznika przy Gimnazjum w Szemudzie

Zakres inwestycji obejmował naprawienie powierzchni ścian, czyszczenie ścian, naprawienie powierzchni sufitu, oczyszczenie sufitu, okładziny ścian i sufitu, malowanie ścian i sufitu, osadzenie korytka odwadniającego, montaż studzienki i montaż odbojn...
Czytaj więcej...

Oświetlenie ul. Jarzębinowej / ul. Leśnej w Kielnie

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie 4 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Oświetlenie ul. Polnej w Szemudzie

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie 5 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Oświetlenie ul. Gdańskiej w Kamieniu (w kierunku Szemuda)

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN, oraz montaż i stawianie 4 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Kaszubskiej w Kielnie

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci kanalizacyjnej o długości ok. 464 m wraz z 19 przyłączami kanalizacyjnymi.
Czytaj więcej...

Oświetlenie ul. Władysława Reymonta w Kamieniu

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN, oraz montaż i stawianie 4 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Wyjazd studyjny do Frankonii

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku zorganizowały w dniach od 31 marca do 2 kwietnia br. wizytę studyjną w Środkowej Frankonii dla członków pomorskich Lokalnych Grup Działania.
Czytaj więcej...