Modernizacja drogi gminnej Kowalewo-Kłosówko – III etap w km od 0+880 do 1+080 (długość 200mb)

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie odcinka drogi gminnej o długości ok. 200 mb i szerokości nawierzchni 4 m. Modernizacja obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa mineralnego grubości 15 cm wraz z ...
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej Kamień – Kieleńska Huta dz. nr 196/3 na odcinku dł. 150 mb

Zakres inwestycji obejmował wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku długości 150 mb w tym: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznej grysowo - ż...
Czytaj więcej...

„Turniej ORLIKA” o Puchar Premiera Donalda Tuska

Na boisku „ORLIK 2012” w Szemudzie w dniach 10-20 września odbędą się eliminacje gminne: „Turnieju ORLIKA” o Puchar Premiera Donalda Tuska.
Czytaj więcej...

Wykonanie elewacji szkoły w Łebieńskiej Hucie – etap III

Zakres inwestycji obejmował wykonanie izolacji i ocieplenie ścian fundamentowych, docieplenie ścian elewacyjnych styropianem grubości 12 cm, wykonanie wyprawy elewacyjnej i pomalowanie farbą silikonową, wymianę obróbek blacharskich w tym okapów okien...
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Zęblewie

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 2580,7 m wraz z przyłączami do 7 działek. Zamontowano również 8 hydrantów nadziemnych z zasuwą.
Czytaj więcej...

Budowa chodnika wzdłuż ul. Jeziornej w Kielnie

Zakres inwestycji obejmował demontaż i utylizacje krawężników, ułożenie kostki brukowej betonowej szarej na podsypce cementowo - piaskowej na długości ok. 138 mb, ułożenie kostki brukowej betonowej czerwonej na podsypce cementowo - piaskowej na zjeźd...
Czytaj więcej...

Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności dla mieszkańców Łebna i wsi sąsiednich

Zakres inwestycji obejmował przebudowę boiska sportowego, budowę amfiteatru, budowę ciągów komunikacyjnych - pieszo jezdnych, budowę chodników i ogrodzeń wraz z ekranami ochronnymi boiska - piłko chwytami oraz wzmocnienie istniejącej skarpy przez p...
Czytaj więcej...

LGD Kaszubska Droga ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom ...
Czytaj więcej...

Odebrany obszar nr 8 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniu 14.07.2011 r. odbyły się czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koleczkowo, w obszarze nr 8.
Czytaj więcej...

Letni Festiwal Filmów Kaszubskich i o Kaszubach

Letni Festiwal Filmów Kaszubskich i o Kaszubach jest nowatorską i pionierską inicjatywą, która w ciągu wakacji będzie realizowana na terenie Gminy Żukowo. Pierwszy seans odbędzie się 30 czerwca 2011, ostatni 1 września 2011r.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Łebnie ul. Spokojna

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 200,5 mb wraz z przyłączami do 9 działek. Zamontowano również 2 hydranty nadziemne z zasuwami żeliwnymi kołnierzowymi.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Bojanie ul. Warszawska i Abrahama

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości 164,5 mb wraz z przyłączami do 5 działek.
Czytaj więcej...

LGD Kaszubska Droga ogłasza nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” informuje, że 30 czerwca 2011 r. ogłasza konkurs w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Czytaj więcej...

Pismo Wójta Gminy Szemud do Pani Hanny Dzikowskiej

Pismo Wójta Gminy Szemud do Pani Hanny Dzikowskiej Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie trasy S-6
Czytaj więcej...

Pismo Wójta Gminy Szemud

Pismo Wójta Gminy Szemud do Pani Hanny Dzikowskiej Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie trasy S-6
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Bojanie do działek nr 171

Zakres inwestycji obejmował wykonanie dwóch odcinków sieci wodociągowej o długości ok. 445,05m wraz z przyłączami do 5 działek. Zamontowano również trzy hydranty nadziemne z zasuwą.
Czytaj więcej...

Budowa wodociągu w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren Dewelopera Cadena) ul. Łabędzia

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 344,80 mb, 3 hydrantów nadziemnych oraz 18 sięgaczy wodociągowych.
Czytaj więcej...

Szkolenia organizowane przez LGD Kaszubska Droga

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” do udziału w warsztatach szk...
Czytaj więcej...

Zarządzenie w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania

Zarządzenie w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta, wraz z przebiegiem lini...
Czytaj więcej...