Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta, wraz z przebiegiem lini...
Czytaj więcej...

Odebrany obszar nr 7 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniach od 11.05.2011 r. do 26.05.2011 r. trwały czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrzewino, w obszarze nr 7.
Czytaj więcej...

Oświetlenie ul. Gdyńskiej w Kowalewie

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie 4 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bojano (ul. Wrzosowa i ul. Lesoki)

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie 10 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Modernizacja łącznika przy Gimnazjum w Szemudzie

Zakres inwestycji obejmował naprawienie powierzchni ścian, czyszczenie ścian, naprawienie powierzchni sufitu, oczyszczenie sufitu, okładziny ścian i sufitu, malowanie ścian i sufitu, osadzenie korytka odwadniającego, montaż studzienki i montaż odbojn...
Czytaj więcej...

Oświetlenie ul. Jarzębinowej / ul. Leśnej w Kielnie

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie 4 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Oświetlenie ul. Polnej w Szemudzie

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN oraz montaż i stawianie 5 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Oświetlenie ul. Gdańskiej w Kamieniu (w kierunku Szemuda)

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN, oraz montaż i stawianie 4 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Kaszubskiej w Kielnie

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci kanalizacyjnej o długości ok. 464 m wraz z 19 przyłączami kanalizacyjnymi.
Czytaj więcej...

Oświetlenie ul. Władysława Reymonta w Kamieniu

Zakres inwestycji obejmował budowę linii kablowej nN, oraz montaż i stawianie 4 szt. słupów oświetleniowych.
Czytaj więcej...

Wyjazd studyjny do Frankonii

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku zorganizowały w dniach od 31 marca do 2 kwietnia br. wizytę studyjną w Środkowej Frankonii dla członków pomorskich Lokalnych Grup Działania.
Czytaj więcej...

Odebrane obszary nr 6 związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniu 10.03.2011 r. odbyły się czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrzewino, w obszarze nr 6.
Czytaj więcej...

Przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej we wsi Kieleńska Huta

Zakres inwestycji obejmował przebudowę, wyremontowanie oraz przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej. Wykonano zabudowę kuchenną w formie baru. Wymieniono instalację elektryczną i sanitarną. Wyremon...
Czytaj więcej...

Przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej we wsi Głazica

Zakres inwestycji obejmował przebudowę, wyremontowanie oraz przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej. Wykonano zabudowę kuchenną w formie baru i wyposażono w niezbędne naczynia. Wymieniono instalacj...
Czytaj więcej...

Przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej we wsi Głazica

Zakres inwestycji obejmował przebudowę, wyremontowanie oraz przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej. Wykonano zabudowę kuchenną w formie baru i wyposażono w niezbędne naczynia. Wymieniono instalacj...
Czytaj więcej...

Kurs przyrodniczo – agroturystyczny /zapisy/ organizowany przez LGD Kaszubska Droga

Chętni na kurs przyrodniczo - agroturystyczny, organizowany przez LGD "Kaszubska Droga" proszeni są o zgłaszanie się do biura LGD w Przetoczynie ul. Pomorska 14 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 osobiście, telefonicznie pod numerem t...
Czytaj więcej...

Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkowie – I etap

Zakres inwestycji obejmował wykonanie sceny zadaszonej, bieżni i placów kołowych, nawierzchni placu oraz chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze szarym. Teren został ogrodzony.
Czytaj więcej...

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Szemudzka Huta – budowa amfiteatru do organizacji imprez wiejskich i oświetlenia

Zakres inwestycji obejmował utwardzenie wjazdu, posadzenie drzewek oraz krzewów, wykonanie trawnika dywanowego, zbudowanie wiaty drewnianej oraz zbudowanie mostu do punktu czerpalnego wody.
Czytaj więcej...

Odebrany obszar nr 5 związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet I działanie 1.1)

W dniu 30.12.2010 r. odbyły się czynności odbiorowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bojano, w obszarze nr 5.
Czytaj więcej...

VI Walne Zebranie Członków – wybór nowych władz Stowarzyszenia

W dniu 9 grudnia 2010r. odbyło się w Hali widowiskowo - sportowej w Szemudzie VI Walne Zebranie Członków. Zebranie to miało charakter sprawozdawczo - wyborczy, bowiem upływała kadencja poszczególnych władz LGD: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady. ...
Czytaj więcej...