Protokół z przeprowadzonej akcji zbierania ankiet w sprawie przebiegu Trasy S-6

Czytaj więcej...

ANKIETA w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud

SZANOWNI MIESZKAŃCY W związku z trwającymi pracami nad wyborem wariantu przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po raz kolejny wystąpiła z prośbą do mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości położon...
Czytaj więcej...

Mapy z zaznaczonym podwariantem A2 przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud /przesłane przez GDDKiA/

Spotkanie informacyjne w Bojanie w dniu 03.11.2009r. w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne w Bojanie w dniu 3 listopada 2009r. w sprawie trasy S-6

Spotkanie informacyjne w Bojanie w dniu 03.11.2009r. w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Gmina Wejherowo nowym członkiem LGD

W ciągu ostatnich miesięcy przez władze LGD prowadzone były rozmowy w zakresie rozszerzenia działalności Stowarzyszenia na obszar Gminy Wejherowo.
Czytaj więcej...

Komunikat Rady Gminy Szemud

Czytaj więcej...

Protokół nr 35/2009 z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA w dniu 28 sierpnia 2009r. /przesłany przez GDDKiA/

Czytaj więcej...

Szczegółowe mapy poszczególnych wariantów przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud /przesłane przez GDDKiA/

Szanowni Państwo! Poniżej załączamy szczegółowe mapy poszczególnych wariantów przebiegu Trasy S-6 przez teren naszej gminy. Mapy te - w formacie PDF - otrzymaliśmy dzięki uprzejmości GDDKiA.
Czytaj więcej...

Raport

Raport z ankietowania mieszkańców gminy Szemud przesłany przez GDDKiA
Czytaj więcej...

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury dla Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Brzozówka, Kieleńskiej Huty i Okolic przesłana do wiadomości Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Pismo Wójta Gminy

Pismo Wójta Gminy do Zastępcy Dyrektora Generalnego GDDKiA w Warszawie podtrzymujące stanowisko władz Gminy Szemud w kwestii przebiegu trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Odpowiedź GDDKiA o/Gdańsk na pismo Wójta

Odpowiedź GDDKiA o/Gdańsk na pismo Wójta w sprawie STEŚ II wraz z dołączoną kserokopią odpowiedzi projektanta: DHV Polska Sp. z o. o.
Czytaj więcej...

Pismo projektanta: DHV Polska Sp. z o. o.

Pismo projektanta: DHV Polska Sp. z o. o. w sprawie STEŚ II oraz odpowiedź Wójta Gminy
Czytaj więcej...

Protokół

Protokół z przeprowadzonej akcji zbierania ankiet w sprawie przebiegu Trasy S-6
Czytaj więcej...

Pismo Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców

Pismo Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Brzozówka, Kieleńskiej Huty i Okolic z dnia 17 sierpnia 2009r. do GDDKiA do wiadomości Wójta Gminy oraz odpowiedź GDDKiA Oddział w Gdańsku do wiadomości Wójta Gminy w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren ...
Czytaj więcej...

Konsultacje

Konsultacje w Kielnie w dniu 17.08.2009r. w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud ODWOŁANE
Czytaj więcej...

Protokół

Protokół ze spotkania organizacyjnego w Szemudzie w dniu 11 sierpnia 2009r. na temat przeprowadzenia badania ankietowego w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Ankieta

Ankieta w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Konsultacje

Konsultacje w Kielnie w dniu 17.08.2009r. w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Pismo Komitetu Protestacyjnego

Pismo Komitetu Protestacyjnego Mieszkańców Brzozówka, Kieleńskiej Huty i Okolic z dnia 06.08.2009r. do Dyrektora GDDKiA w Warszawie z prośbą o interwencję w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud
Czytaj więcej...