Oferta na realizację zadania publicznego pn. „PODRÓŻE Z WYOBRAŹNIĄ – Szkolenie Warsztaty Profilaktyczne”

Oferta Fundacji CREDU – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) w dniu 06.12.2017r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadani...
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb ul. Chodzińskiego w Szemudzie i wjazdu na ul. Lipkową w Częstkowie

Zadanie dotyczy przebudowy dróg: Szemud – ul. Chodzińskiego odcinek 180 m o szer. 3 m. – 1075 szt. płyt oraz Częstkowo - zjazd ul. Lipkowa odcinek 106 m o szer. 4 m. - 600 szt. płyt
Czytaj więcej...

Utwardzenie ul. Jeziornej w Kielnie

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 375,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,50 m.
Czytaj więcej...

Przetarg na: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Szemud oraz jednostek budżetowych, a także samorządowych instytucji kultury oraz spółki komunalnej

Czytaj więcej...

Nowy przystanek na linii 193

ZKM Gdynia poinformował o ustanowieniu z dniem 10-go grudnia br. na linii autobusowej 193 nowego przystanku Kielno – Słoneczna (w obydwie strony). Poniżej zamieszczamy zaktualizowany rozkład jazdy. 193-Kielno – Słoneczna 01 193-Kielno ...
Czytaj więcej...

Uwaga! Możliwy spadek ciśnienia lub brak wody!

Dnia 6 i 7 grudnia 2017r. może nastąpić znaczny spadek ciśnienia lub całkowity brak wody na terenie wsi Warzno. Utrudnienia mają związek z modernizacją sieci wodociągowej, którą prowadzimy w celu poprawy niezawodności pracy sieci. Za utrudnienia prze...
Czytaj więcej...

Przetarg na: Dostawa 2819 szt. płyt JUMB na potrzeby utwardzenia dróg

Czytaj więcej...

Zmiany na linii autobusowej PKS 672 Szemud-Osowa

PKS Gdynia poinformował, że od dnia 1 grudnia 2017 r.  ograniczył przewozy pasażerskie na linii 672 Szemud – Osowa ze względów ekonomicznych. Według nowego rozkładu jazdy autobusy te miały kończyć bieg w Chwaszczynie. Na prośbę mieszkańców i kl...
Czytaj więcej...

Harmonogram zimowego utrzymania dróg

Poniżej zamieszczamy Harmonogram zimowego utrzymania dróg w naszej gminie. Koordynatorami prac są pracownicy służb drogowych Zarządu Dróg Wojewódzkich (dla dróg wojewódzkiech 218 i 224), Zarządu Dróg Dla Powiatów Puckiego i Wejherowskiego (dla dróg p...
Czytaj więcej...

Oferta Stowarzyszenia LESOK- MAŁY GRANT pn. „Senior zimą (aktywność fizyczna i dieta wspomagająca ćwiczenia)”

Oferta  Stowarzyszenia LESOK MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) w d...
Czytaj więcej...

Postępowanie: Dostawy oleju napędowego i benzyny na potrzeby Urzędu Gminy w Szemudzie

Czytaj więcej...

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019

Czytaj więcej...

Niezwykły koncert w kościele św. Mikołaja w Szemudzie

Niedzielnym popołudniem 26 listopada kościół parafialny św. Mikołaja w Szemudzie wypełniony był niemal po brzegi. To wszystko za sprawą koncertu, który odbył się w murach świątyni. Był to koncert z wielu względów niezwykły. Przede wszystkim dlatego, ...
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb ul. Dworska i Słoneczna w msc Leśno, Na Zagajnik w msc. Kowalewo oraz ul. Grilowa i Ogniskowa w msc. Szemudzka Huta

Zadanie dotyczy przebudowy dróg: a) Leśno – ul. Dworska i Słoneczna odcinek 164 m o szer. 4 m. 50 m o szer. 3 m – łącznie 1105 szt. płyt b) Leśno – ul. Dworska i Słoneczna II - odcinek 36 m o szer. 4m. - 190 szt. płyt c) Kowalewo – ul. Na Zagajnik...
Czytaj więcej...

Przebudowa ulicy Kartuskiej w msc. Kowalewo

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 260,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. oraz wykonania nakładki asfaltowej o grubości 4 cm, - 200,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m- 800 m2
Czytaj więcej...

Przetarg na: Dostawa oleju opałowego dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie na 2018 rok

Czytaj więcej...

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT pn. „Dieta młodego sportowca oraz wykorzystanie systemu FMS w pracy z sportowcami „.

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) w dniu 20.11.2...
Czytaj więcej...

Utwardzenie ul. Strażackiej w Łebnie

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 560,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,50 m.
Czytaj więcej...

Modernizacja ulicy Bursztynowej w Głazicy

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 300,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m
Czytaj więcej...

Utwardzenie nawierzchni ulicy Szwajcarskiej w Zęblewie

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 350,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 3,00 m.
Czytaj więcej...