Utwardzenie płytami jumb ul. Jeziorna, Stary Trakt i Wadowicka w msc. Kielno i Warzno

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Kielno i Warzno (ul. Jeziorna 132 szt. płyt i ul. Stary Trakt 600 szt. płyt oraz ul. Wadowicka 347 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb ul. Marchowska, Świerkowa i Husarska w msc. Koleczkowo

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Koleczkowo (ul. Marchowska 760 szt. płyt i ul. Świerkowa 162 szt. płyt oraz ul. Husarska 636 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb ul. Młyńskiej, Hippicznej i Gwiezdnej w msc. Koleczkowo

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Koleczkowo (ul. Młyńska 600 szt. płyt i ul. Młyńska i Hippiczna 614 szt. płyt oraz ul. Gwiezdna 1417 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb ul. Leśnej w msc. Koleczkowo – etap I i II

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Koleczkowo (ul. Leśna etap. I 1590 szt. płyt i ul. Leśna etap. II 1454 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Budowa drogi Jeleńska Huta – Łebieńska Huta (połączenie)

Zadanie dotyczy budowy drogi na odcinku 1305,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m.
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Bojano 2 -II post.

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Bojano (ul. Na Dambnik, Brzozowa i Bursztynowa 3256 szt. płyt i ul. Sosnowe Wzgórze 6A 1350 szt. płyt oraz ul. Sosnowe Wzgórze 6B 266 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Modernizacja ul. Szkolnej w Łebnie

Zadanie dotyczy budowy drogi na odcinku 100,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m.
Czytaj więcej...

Utwardzenie drogi na ul. Dworskiej w Dobrzewinie

Zadanie dotyczy budowy drogi na odcinku 154,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 5,00 m.
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Bojano – ul. Wrzosowa i Lesoki

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Bojano (ul. Wrzosowa i Lesoki 2426 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Utwardzenie poboczy wzdłuż ulicy Letniskowej w Kamieniu

Zadanie dotyczy wykonania utwardzonego pobocza wraz z wykonaniem przepustu przy ul. Letniskowej oraz wykonanie schodów przy jeziorze Wysoka
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Leśno i Kowalewo

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Leśno (ul. Dworska 2560 szt. płyt) Kowalewo (ul. Na Zagajnik 600 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Bojano 3

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Bojano (ul. Źródlana 140 szt. płyt i ul. Partyzantów Kaszubskich 2277 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Bojano

Zadanie dotyczy utwardzenia dróg płytami yomb w msc. Bojano (ul. Majora Bojana 3404 szt. płyt i ul. Stefana Batorego 377 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Łebno i Szemudzka Huta

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb dróg w msc. Łebno (ul. Smażyńska 2000 szt. płyt) i Szemudzka Huta (ul. Wysoka 636 szt. płyt)
Czytaj więcej...

Budowa punktu zbiórki odpadów selektywnych w Szemudzie

Zadanie dotyczy budowy punktu zbiórki odpadów selektywnych, utwardzenie placu kostką, ogrodzenie oraz dostarczenie kontenerów
Czytaj więcej...

Budowa punktu zbiórki odpadów selektywnych w Kielnie

Zadanie dotyczy budowy punktu zbiórki odpadów selektywnych, utwardzenie placu kostką i dostarczenie kontenerów
Czytaj więcej...

Informacja w sprawie upraw maku i konopi włóknistych

Informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa Uprzejmie informuję, iż rozpoczęto prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę mak...
Czytaj więcej...

TRASA KASZUBSKA – S6 KONWENT SAMORZĄDOWY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

TRASA KASZUBSKA – S6 KONWENT SAMORZĄDOWY POWIATU WEJHEROWSKIEGO W dniu 8 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski uczestniczył w spotkaniu Konwentu Samorządowego Powiatu Wejherowskiego, którego głównym ce...
Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywizacji zawodowej

Wójt Gminy Szemud ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywizacji zawodowej. Szczegóły w załącznikach poniżej. Zarządzenie Wójta Gminy Szemud Druk sprawozdania-zał. 5 Oferta – zał. nr 1 do rozporządze...
Czytaj więcej...

Przetarg na: Ciąg pieszo – jezdny Kielno – Karczemki

Czytaj więcej...