Utwardzenie płytami yomb dróg w msc. Karczemki

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb n/w dróg: – ul. Gdańska 1188 szt. yomb o szer. nawierzchni 4 m. – ul. Jeziorna 5020 szt. yomb o szer. nawierzchni 4 m i 5 m – ul. Pomarańczowa 1303 szt. yomb o szer. nawierzchni 4 m. z terminem wykonani...
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie ul. Moczydła, Czeladnicza i Tadeusza Mazowieckiego

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej PE90 L = 460 m z terminem wykonania do 17.06.2015 r.
Czytaj więcej...

Budowa sieci wodociągowej do działek nr 365/… w miejscowości Karczemki, gm. Szemud

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej PE110 L=714 m, oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm L=204 m z terminem wykonania do 17.06.2015 r.
Czytaj więcej...

Utwardzenie płytami yomb dróg w msc. Bojano

Zadanie dotyczy utwardzenia płytami yomb n/w dróg: – ul. Starowiejska 3360 szt. yomb o szer. naw. 4 m. – ul. Kruszyńskiego 2000 szt. yomb o szer. naw. 3 m. – ul. Spokojna 347 szt. yomb o szer. naw. 4 m. – ul. Szczęśliwa 963 szt. yomb o szer....
Czytaj więcej...

Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Rębiska

Zadanie dotyczy przebudowy drogi o szerokości 2 x 2,5m i długości ok. 100 m. z terminem wykonania do 27.07.2015 r.
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi ul. Starowiejskiej w Bojanie

Zadanie dotyczy przebudowy 70,00 m drogi o szerokość nawierzchni asfaltowej 5,00 m. z terminem wykonania do 28.06.2015 r.
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi ul. Tartacznej w Bojanie

Zadanie dotyczy przebudowy 125 m drogi o szerokość nawierzchni asfaltowej 6,00 i 5,00 m. z terminem wykonania do 28.06.2015 r.
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w Dobrzewinie ul. Chłopska

Zadanie dotyczy przebudowy 300 m drogi o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. z terminem wykonania do 06.10.2015 r.
Czytaj więcej...

Modernizacja drogi Warzno – Czeczewo

Zadanie dotyczy modernizacji drogi na odcinku 1265,00 m, w tym cięcie oraz rozebranie nawierzchni bitumicznych ok. 759 m2. z terminem wykonania do 23.08.2015 r.
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej we wsi Kielno ul. Jeziorna

Długość całkowita przebudowywanej drogi 620,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 5,00 m. z terminem wykonania do 11.10.2015 r.
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w Jeleńskiej Hucie ul. Otalżyńska

Zadanie dotyczy przebudowy drogi 620,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. z terminem wykonania do 07.11.2015 r.
Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w Grabowcu

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 830,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. z terminem wykonania do 22.08.2015 r.
Czytaj więcej...

Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2015

Gmina Szemud po raz kolejny realizuje zadanie pn. „Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2015” obejmujący demontaż, zbiórkę, utylizację i transport wyrobów zawierających azbest w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu woje...
Czytaj więcej...

Projekty realizowane w latach ubiegłych

W latach ubiegłych, tj. w okresie 2011- 2014, Gmina Szemud dofinansowała demontaż, transport i utylizację 417,25 Mg wyrobów zawierających azbest. Wartość środków poniesionych na to zadania wynosiła 184 074,15 zł przy czym wysokość dofinansowania...
Czytaj więcej...

ABC o azbeście

Azbest to grupa wielu minerałów, występujących w formie włóknistej. Nazwa ta dotyczy ogółu minerałów krzemionkowych tworzących włókna. Włókna azbestu cechują się nadzwyczajną wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działania ...
Czytaj więcej...

Uwaga! Przerwy w dostawach wody

W dniu 7 października bieżącego roku nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 9.00 do 12.00 w miejscowościach: Bojano - ul. Wybickiego od ulicy Promiennej do Koleczkowa, Promienna, Milenium, Rolnicza, Majora Bojana 1, 1A, AC, 1B, 2A, Koleczkowo ...
Czytaj więcej...

Zaproszenie na koncert w Szemudzie

Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski wraz z Proboszczem Parafii w Szemudzie ks. Robertem Kaczorowskim oraz Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie zapraszają na koncert oratoryjny w kościele w Szemudzie w niedzielę 11 października b...
Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W październiku br. odbędzie się kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych w każdej miejscowości na terenie Gminy Szemud. Kontenery będą wystawiane na cały dzień i odbierane rano następnego dnia.
Czytaj więcej...

Postępowanie na: Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2015/2016 – II post.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na zajęcia biblioteczne

Biblioteka w Szemudzie zaprasza na organizowane przez siebie warsztaty i zajęcia kulturalne.
Czytaj więcej...